Diploma kwijt

Dat kan wel eens gebeuren door bijvoorbeeld verlies of diefstal. Er is gelukkig een landelijke database, DUO, die een kopie heeft van alle rechtsgeldige diploma´s die zijn geregistreerd. DUO beschikt over diploma´s van meer dan zeventig opleidingen van het voortgezet onderwijs, waaronder ook het middelbare beroepsonderwijs. Indien ook bij deze stichting uw gegevens niet bekend zijn, kunt u contact opnemen met uw oude school of bij de afdeling onderwijszaken van de gemeente waarin u woont.

Een gemeente bewaard altijd de gegevens in hun gemeente archief

Bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn de diploma´s geregistreerd van onder andere VMBO, HAVO, VWO, MBO, MAVO/LBO en allerlei soorten Staatsexamens, akten en Staatsdiploma´s. Het Ministerie helpt u als u uw diploma kwijt bent. U kunt een kopie aanvragen bij de officiële instellingen.

diploma kwijtDiploma Register

Indien u snel over uw diplomagegevens wilt beschikken, dan kunt u gratis gebruik maken van het landelijke diplomaregister. Indien u uw diploma kwijt bent, kan het landelijke diplomaregister u helpen. Het diplomaregister bevat gegevens van allerlei verschillende soorten diploma´s, certificaten en getuigschriften.

U kunt via het diplomaregister gratis een digitaal uittreksel maken van al uw gegevens. Indien u moet solliciteren is dit wel handig. Nogmaals geldt dat een kopie geen officieel stuk is, dus om legalisatie te bewerkstelligen zult u toch gebruik moeten maken van de diensten van DUO.

Via uw DigID code kunt u bij DUO inloggen en uw diplomagegevens bekijken. Het diplomaregister biedt naast bescherming van uw gegevens ook een grot vangnet voor burgers die hun diploma kwijt zijn, waar het document verloren gegaan is of gestolen.

Bent u het diploma kwijt?

Indien het diploma kwijt is, certificaat of cijferlijst dan kunt u een zogenaamde Verklaring Afgelegd Examen aanvragen. Dit document vervangt uw originele diploma. De kosten van een vervangend certificaat kunnen hoog oplopen.

Bij DUO betaalt u 72 euro voor een vervangend document voor een diploma kwijt. Voor het aanvragen heeft u een geldig uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie nodig. Indien u het diploma kwijt bent is dit een vervelende zaak.

Een diploma kwijt kan u verhinderen te solliciteren omdat een kopie diploma altijd gevraagd wordt. Ook als u naar het buitenland vertrekt en u bent uw diploma kwijt, komt u voor een probleem te staan. Voor sommige jobs is het geen drama, maar stel je maar eens voor dat je piloot wil worden of een eigen zaak wil starten – dan kan een diploma écht cruciaal zijn natuurlijk.

Vertrek buitenland

Indien u een VAE nodig heeft omdat u naar het buitenland vertrekt dan moet u deze verklaring ook laten legaliseren. In het buitenland zijn ze namelijk erop gericht om te kunnen beoordelen welke onderwijs niveaus u heeft behaald. Ook de status van uw opleiding wordt bekeken.

Bij DUO kunt u een statusverklaring aanvragen. De uitgebreide statusverklaring komt dan op uw naam en er wordt duidelijk in vermeld in welke vakken uw examen heeft gedaan. Bij deze aanvraag moet u kopieën inleveren van uw diploma´s en cijferlijsten.

De VAE kost 57 euro die uw via een overboeking of bankmachtiging aan DUO kan betalen. Indien uw bevoegd bent om les te geven, dan stelt DUO voor u een VAE op in het Nederlands en Engels.