Diploma kwijt wat nu

Geen paniek als je je diploma kwijt bent

Je wordt gelukkig eindelijk uitgenodigd voor een gesprek. In de uitnodiging staat wel dat het overleggen van diploma’s en getuigschriften een onderdeel van de sollicitatieprocedure is. Je hebt er een weekend aan besteed om alles te verzamelen.

Alleen je diploma van de middelbare school heb je niet kunnen vinden. Die moet zeker bij de laatste verhuizing verdwenen zijn. Paniek, ik ben mijn belangrijkste diploma kwijt – Wat nu?

Diploma kwijt wat nuWaar moet ik nu zijn?

Mijn eerste neiging is nu om naar de school te gaan waar ik destijds examen heb gedaan. Maar dat is niet goed; daar moet je in eerste instantie dus niet zijn! Diploma kwijt wat nu betekent dat je jezelf eerst moet melden bij het Ministerie van Onderwijs in Groningen: DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs), Afdeling Examendiensten, Postbus 30158, 9700 LK Groningen. Per email kan ook: vae@duo.nl.

Pas op. Je kunt alleen een kopie vragen van officieel erkende diploma’s. Raadpleeg voor een exact overzicht de website van DUO. Pas als er bij de DUO geen gegevens van jouw opleiding zijn, kun je het proberen bij de school waar je examen hebt gedaan.

Te volgen procedure

Diploma kwijt Wat nu te doen? Allereerst raadpleeg je het register of er in Groningen gegeven aanwezig zijn van jouw opleiding. Vraag dan bij de gemeente een uittreksel GBA aan. Download dan het aanvraagformulier op de site van de DUO, vul dat in en stuur dat samen met het uittreksel GBA naar Groningen. Stuur ook het machtigingformulier mee waarmee DUO het te betalen bedrag automatisch van je rekening af kan schrijven.

Het aanvragen van een kopie is namelijk niet gratis; het kost je €72 . Het ministerie onderzoekt meteen na ontvangst of je de opleiding met goed gevolg hebt afgelegd. Als dat blijkt uit hun administratie dan krijg je een ´Verklaring afgelegd examen´. Die verklaring heeft dezelfde waarde als je diploma.

Diploma kwijt wat nu? Geen paniek, als je de bovenstaande route volgt, komt het best nog wel goed. Bart Bollen, een bekende blogger, deed in 2017 nog heel dit proces en kon op zo’n 7 weken zijn diploma “in ere herstellen”. Zeker haalbaar, ook voor jou dus!