Havo Diploma Kwijt

Wat te doen wanneer u uw havo diploma kwijt bent?

Wanneer u uw havo diploma kwijt bent, bijvoorbeeld door een brand in huis of door een diefstal, dan kunt u deze het beste opnieuw aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Nadat u bij DUO heeft aangegeven dat u uw havo diploma kwijt bent, zult u een vervangend document ontvangen dat een zogenaamd “Verklaring Afgelegd Examen” (VAE) heet. Dit document heeft in principe dezelfde waarde als het door u kwijtgeraakte havo diploma.

Geen diplomagegevens aanwezig

In principe zullen alle havo-opleidingen binnen Nederland in het systeem van DUO opgenomen zijn. Het kan echter zo zijn dat DUO geen beschikking heeft over de examenuitslagen van een bepaald examenjaar. In dit geval zal DUO contact met u opnemen en zal de organisatie vragen of u contact op kunt nemen met de instelling waarvan u het havo diploma kwijt bent.

Mocht het zo zijn dat de instelling waar u op school heeft gezeten inmiddels is opgeheven, dan kunt u contact opnemen met de gemeente waar de instelling onder viel. Openbare scholen zijn namelijk verplicht om dit soort gegevens na opheffing over te dragen aan de gemeente. Ook kan het zijn dat bewijsstukken, zoals je stage-reflectieverslag of documenten die je nog hebt, gebruikt worden om je verhaal te staven.

Aanvragen van het VAE

Wanneer u uw havo diploma kwijt bent en u dus voor uzelf een VAE aan wilt vragen dan kunt u daarvoor een formulier invullen op de website van DUO. Vraagt u voor een derde persoon het VAE aan, dan zult u tevens een machtiging met het ingevulde formulier mee moeten sturen.